Call Center: 0 212 951 03 33

FSC-POL.05 Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmesi Politikası

Şirketimiz çalışanlarının ayrımcılık, işten çıkarılma, tehdit veya taciz korkusu taşımadan bir sendikaya katılma, katılmama veya sendika oluşturma hakkına saygı duyar. Yasalarca tanınmış bir sendika tarafından temsil edilen çalışanların özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı ve bu temsilciler ile iyi niyet çerçevesinde pazarlık yapmayı taahhüt eder.

faprika.cookie.popup.title
faprika.cookie.popup.description