Call Center: 0 212 951 03 33

FSC-POL.04 Taciz ve Ayrımcılık Politikası

TACİZ VE AYRIMCILIK POLİTİKASI

Şirketimiz Cinsel, Psikolojik Taciz ve Ayrımcılığa karşı tüm çalışanlarının anayasal haklarına saygılıdır ve bu konuda taviz vermez. Bu gibi kabul görmeyen davranışlar gösteren kişiler Etik Kurula sevk edilecektir. Savunmaları alındıktan ve işledikleri ihlaller ispatlanırsa iş akitleri derhal fesih edilecektir. Tüm çalışanların aşağıdaki kavramlara karşı farkındalıklarının arttırılması Şirket için büyük önem taşımaktadır.

CİNSEL TACİZ VE SUİSTİMAL

TMK ve TCK ile korunan kişilik haklarını ihlal eden, ya da belli bir kişiye yönelik olmamakla birlikte rahatsız edici bir çalışma ortamı yaratan/işyerini düzenini bozan, hapsi gerektirecek suç veya ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı, cinsel nitelikli cinsiyet ya da cinsel tercih temeline dayalı davranışlar olarak tanımlanabilir.

PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)

Sistemli bir şekilde, süreklilik arz eden bir sıklıkta çalışanı sindirme maksadı ile kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışı ifade etmektedir. Başka bir ifade ile işyerinde bir kişinin veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri bir kişiyi dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak mutlak itaate zorlamak, yıldırmak ve bezdirmektir.

AYRIMCILIK

Bir kişinin cinsiyeti, ırkı, ten rengi, dini ya da inancı, siyasi görüşü, cinsel yönelimi, yaşı, engelli olması ya da milli, sosyal ya da etnik kökeni sebebi ile başkalarından daha kötü muamele görmesini beraberinde getiren haksız muameledir.

Bu konularda endişeleri veya şikâyetleri olan çalışanlar, şikayetlerini dilek/şikâyet kutularına bırakabilecekleri gibi, personel birimi ile de direkt görüşebilirler.

faprika.cookie.popup.title
faprika.cookie.popup.description